Для того щоб укласти декларацію з лікарем  необхідно:

1.КРОК ПЕРШИЙ – ВИЗНАЧИТИСЯ З ЛІКАРЕМ

Найпростіший варіант – Ви знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і залишились задоволені результатами. Пам’ятайте, що зараз Ви не мусите звертатись до лікаря «строго за пропискою/реєстрацією чи місцем проживання» – можете обрати лікаря у будь-якому із  семи амбулаторно-поліклінічних закладів міста, лікаря, який працює біля Вашого дому, місця роботи або досвід роботи якого викликає у Вас довіру. З інформацією про лікаря, його освіту та досвід роботи  можна ознайомитися у переліку лікарів  на сайті  поліклініки 

2.КРОК ДРУГИЙ – ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ

Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти, укладають  контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнт – декларацію з тим лікарем, яких він собі обрав. Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають первинну медичну допомогу, не допускається. У будь-який час пацієнт може припинити дію вже підписаної декларації, уклавши декларацію з іншим лікарем.

Документи, які знадобляться для підписання декларації з лікарем, –паспорт та ідентифікаційний номер. Якщо ж підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати дитину), то також знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи (паспорт та код) обох його батьків або опікунів.

Спосіб заповнення декларації — електронний: лікар внесе Ваші дані в систему. Важливо, що декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить назвати код, який надійде Вам СМС-повідомленням. Якщо ж у Вас немає мобільного телефону, лікар сфотографує чи відсканує Ваші документи, щоб долучити їх до декларації.

Потім лікар роздрукує декларацію, яку Ви після перевірки на достовірність внесених даних ,  підписуєте у двох примірниках,   один із яких залишається у Вас, а другий – у лікаря. З цього моменту Ви можете звертатись до лікаря, з яким уклали декларацію,  у будь-який час.

Надавачам первинної медичної допомоги забороняється відмовляти у прийнятті Декларації та веденні пацієнта, зокрема на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо.

Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти, тощо). В Декларації обов’язково заповнюються всі поля, крім полів про законного представника, які заповнюються тільки для недієздатних осіб та дієздатних осіб, які не досягли 14-річного віку.

На випадок відпустки або хвороби у Вашого лікаря має бути заміна — інший лікар первинної ланки або черговий лікар первинної медичної допомоги. Якщо Ви знаходитися в іншому місті і Вам знадобилася медична допомога, звертайтесь до найближчого закладу первинної медичної допомоги.

ДО  ОБОВ’ЯЗКІВ  ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ ВХОДИТЬ:

1.Безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам.

  1. Формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів.

3.Надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.

4.Направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

  1. Координація роботи з іншими ланками медичної допомоги.

6.Ведення пацієнтів, що хворіють на соціально небезпечні інфекційні захворювання відповідно до законодавства.

  1. Здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства.

8.Консультування щодо здорового способу життя.

  1. Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.
  2. Оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров’ям.

11.Інформування пацієнта щодо національних скринінгових програм та виконання інших функцій відповідно до законодавства або до програми.

12.Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю.

13.Здійснення медичного догляду за здоровою дитиною.

14.Ведення хворих із психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації спеціаліста.

  1. Надання паліативної допомоги, що охоплює:

– оцінку ступеню болю;

– призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– лікування больового синдрому;

– оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.

16.Координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу.

17.Проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів.

18.Призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства.

19.Підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію.

  1. Оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.

ДО ОБОВ’ЯЗКІВ ПАЦІЄНТА ВХОДИТЬ:

1.Надання лікарю необхідної достовірної інформації

2.Проходження профілактичних медичних оглядів.

3.Виконання медичних приписів лікаря.

4.Дотримання правил внутрішнього розпорядку.